Dobro došli na stranicu astrologije, roditeljstva i ličnog razvoja!​

Osnaženo roditeljstvo

Zašto osnaženo roditeljstvo?

Zato što je svakom roditelju potrebna podrška.

Zato što je svakom roditelju potrebna povremena promena perspektive.

Zato što je svakom roditelju potrebno da prepozna šta je to što već dobro čini za svoju decu i šta je ono što bi mogao raditi malo bolje.

Naročito, jer živimo u vremenu kada društvo više nije jednoglasno po pitanju vrednosti i metoda vaspitanja. Nalazimo se u raskoraku između starih načina i zahteva novog vremena. I teško je uspostaviti ravnotežu o kojoj svi govore.

Nevidljivi teret roditeljstva je ogroman, sačinjen od svih strahova, sumnji i strepnji, neizrečenih i potisnutih osećanja, čestog osećaja krivice. Stalnih pitanja… Kako da postavim granice? Da li sam mogla bolje podržati svoje deteDa li ga prezaštićujem? Da li su moje greške nepopravljive? Da li su moja očekivanja preniska ili previsoka? Šta mogu da uradim da mom detetu bude bolje? Kako mogu da mu pomognem da se razvije na najbolji mogući način?

Na koji način astrologija može pomoći?

Astrologija ne može dati odgovore na sva ova pitanja, niti može odagnati sve sumnje i strahove. Ali vam može pomoći da se izmaknete i sagledate vaše dete mirnije, objektivnije.

Može vam pomoći da razumete detetov svet osećanja i da shvatite šta ga lako povređuje, a šta ne; šta je to što mu uliva sigurnost; šta je to što mu gradi samopoštovanje i samopouzdanje; kako razmišlja, na koji način lakše usvaja znanja i komunicira.  Uvidećete koji su njegovi ključni izazovi i dobiti konkretne alate za rad sa njima.

Kroz astrološki rad i konsultacije fokus je na jačanju veze roditelja i dece,  postizanje međusobnog razumevanja.

Šta mi kao roditelji možemo uraditi za svoje dete?

Važno je da uvek imamo na umu da su veze dece i roditelja snažne i neraskidive.

Naš zadatak je da ih učinimo što kvalitetnijim, tako što ćemo najpre prihvatiti sebe i svoja životna iskustva. Zatim i svoju decu zajedno sa svim njihovim talentima, izazovima i ograničenjima.

Svako od nas želi bolji i srećniji svet za svoje dete.  

Potrebno je da razumemo da on započinje upravo sa nama. Mi imamo moć da menjamo stare obrasce i dajemo nove odgovore na stara pitanja. 

Možemo da se razvijamo zajedno u ljubavi i poštovanju.

Utisci

Blog