Odricanje od odgovornosti

Pregledanjem sajta osnazenoroditeljstvo.com (“Sajt” u nastavku teksta) i svog sadržaja do kog možete doći na njemu ili putem njega (email bilteni, email konsultacije, elektronske knjige, video materijal online kursevi, društvene mreže) slažete se da u potpunosti prihvatate sve delove ovog disklejmera (odricanja od odgovornosti). U slučaju da se ne slažete sa bilo kojim njegovim delom, onda ovaj sajt nije za vas.

Sadržaj sajta predstavljen je javnosti samo u informativne svrhe

Svi sadržaji na sajtu objavljeni su za potrebe informisanja i promišljanja.

Preuzimate ličnu odgovornost

Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za vaše izbore, akcije i rezultate – sada i u budućnosti. Prihvatate potpunu odgovornost za posledice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu i slažete se da koristite ličnu procenu pre nego što primenite bilo koju ideju, sugestiju ili preporuku sa sajta za svoj život, porodicu ili prijatelje.

Nema garancije

Uloga autorke sajta je da vam pruži podršku i pomoć u postizanju vaših ciljeva, ali vaš uspeh zavisi isključivo od vaše motivacije i posvećenosti njihovom ostvarivanju. Autorka sajta ne mogu da predvidi niti garantuje da ćete postići određeni rezultat, a vi prihvatate i shvatate da se rezultati razlikuju za svakog pojedinca. Rezultati svakog pojedinca zavise od njegove jedinstvene biografije, posvećenosti, želje, motivacije, koraka i mnogih drugih faktora. Potpuno se slažete da ne postoje granice u vezi sa konkretnim ishodom ili rezultatima koje možete očekivati od korišćenja informacija koje dobijate na ili putem sajta.

Preuzimanje rizika

Kao i u svim situacijama, ponekad postoje nepoznati pojedinačni rizici i okolnosti koje mogu nastati korišćenjem sajta i koje mogu uticati na rezultate ili ih umanjiti. Shvatate i prihvatate da sve sugestije i preporuke sa sajta ili preko njega preduzimate na sopstveni rizik, bez ikakve odgovornosti autorke i ostalih kreatora sadržaja.

Partnerski ugovori – Affiliate program

S vremena na vreme autorka sajta može da promoviše ili sarađuje sa drugim pojedincima ili firmama čiji su programi, proizvodi i usluge usklađeni sa njenom. U duhu transparentnosti, autorka sajta želi da budete svesni da mogu postojati slučajevi kada promovišu programe, proizvode ili usluge za druge partnere i u zamenu mogu dobiti finansijsku kompenzaciju ili druge nagrade. Autorka sajta je visokoselektivna i promoviše samo partnere čiji program, proizvode i/ili usluge poštuje. Istovremeno, slažete se da svaka takva promocija ili marketing ne služi kao bilo koji oblik podrške. Od vas se još uvek zahteva da koristite sopstvenu procenu da biste utvrdili da li je takav program, proizvod ili usluga odgovarajuća za vas. Preuzimate sve rizike i slažete se da autorka sajta na bilo koji način ne odgovaraja za bilo koji program, proizvod ili uslugu koju može promovisati, prodavati ili deliti na sajtu ili putem njega.

Greške i propusti

Iako se ulažu svi napori kako bi se osigurala tačnost informacija koje se dele na sajtu ili putem njega, informacije mogu nehotice sadržati netačnosti ili tipografske greške. Slažete se da autorka sajta nije odgovorne za stavove, mišljenja ili tačnost činjenica koje se dostavlja na sajtu ili putem njega, niti od bilo kog drugog pojedinca ili kompanije koja je povezana sa sajtom na bilo koji način. S obzirom na to da se naučne, tehnološke i poslovne prakse stalno razvijaju, slažete se da autorka sajta nisje odgovorne za tačnost informacija na sajtu, niti bilo kakve greške i propuste koji se mogu javiti.

Korišćenjem sajta osnazenoroditeljstvo.com slažete se sa svim delovima gore navedenog odricanja od odgovornosti.