Zašto je važno razumeti Saturna ako ste roditelj?

Roditeljstvo počiva na osi Rak/Jarac.

Na ravnoteži između bliskosti i poštovanja, nežnosti i discipline. 

Rakom vlada Mesec, a Jarcem Saturn.

Kada negujemo bliskost preuzimamo ulogu Meseca.

Kada postavljamo pravila i granice preuzimamo ulogu Saturna.

Oba aspekta su neophodna da bi se dete razvijalo.

Kao što znamo, postoji mnogo različitih teorija vaspitanja.

Jedni su za kazne, drugi ne.

Jedni se zalažu za strogost, drugi teže fleksibilnosti.

Jedni nameću pravila, drugi o pravilima pregovaraju.

Jednima je veoma bitno kakav utisak ostavljaju u društvu, drugima nije.

Vrlo je zanimljivo primetiti ovu razliku u poimanju autoriteta i vaspitanja.

Možemo je primetiti u različitoj postavci Saturna u natalnim kartama roditellja.

Zauzimanjem pozicije autoriteta, mi preuzimamo ulogu Saturna u detetovoj natalnoj karti.

Zato, dete naše postupke doživljava, ne onako kako ih mi vidimo, već na svoj način.

Posmatra ih kroz prizmu svog Saturna.

Što su aspekti njegovog Saturna izazovniji, naše reakcije ostavljaju dublji trag.

Zbog toga je vrlo korisno da razumemo svog Saturna i način na koji mi vršimo autoritet.

Zatim, detetovog Saturna i način na koji ono doživljava naš autoritet.

Važno je repoznati njihov međusobni odnos.

Videti kakav je odnos našeg Saturna i planeta u detetovom horoskopu.

Da li je podržavajući ili oštećujući?

Ovi uvidi će vam pomoći da prepoznate koji stil vaspitanja vašem detetu više odgovara.

Kakav je sistem vašem detetu potreban i na koji način ga ono najlakše prihvata.

Omogućiće vam da shvatite koji postupci i koje reči vašem detetu posebno teško padaju.

Shvatićete šta je to što već danas možete da primenite, a da svima bude bolje.