Mesec u Plutonovom zagrljaju

Mesec – Pluton je jedna od zahtevnijih kombinacija koje možete imati u svom natalu.

Ipak, on je takođe ključ za transformisanje dubokih uverenja o bliskosti, ljubavi, poverenju, životu.

Gde god da je Pluton upleten, javljaju se teme kontrole i moći, suptilne ili otvorene manipulacije. To su (uglavnom) taktike za izbegavanje da otvoreno pogledamo u ono što nas boli, u ono čega se istinski plašimo.

U kombinaciji sa Mesecom, taj strah je strah od gubitka bliskih ljudi/porodice i njihove izdaje. Što smo  manje svesni ovog unutrašnjeg okidača, to je jača potreba za kontrolom onih koje volimo.

Da bismo na konstruktivan način koristili ovaj aspekt, kada dođe do konfliktne situacije sa detetom, potrebno je da se zapitamo:

Šta u meni ova situacija pokreće? Da li su iskustva moje prošlosti i odnosa sa majkom obojila sagledavanje ove situacije?

Odakle ova emotivna reakcija dolazi? Iz stanja straha ili unutrašnjeg mira?

Čega se to plašim?

Da li želim da navedem dete da uradi po mom ili želim da podržim njegovu nezavisnost?

Da li biram strah ili ljubav?

Verujem da, ma koliko da je strah veliki, želite da izaberete ljubav.

Ključ je u tome da najpre prepoznate svoje  emocionalne potrebe, daosvestite to čega ste ostali gladni i da sebe nahranite.

S obzirom na to da Mesec opisuje prve četiri godine života, najverovatnije je da će biti potreban rad na sledećim razvojnim temama:

  • Pravo na postojanje i povezanost -osećaj da smo željeni, bezbedni i da nas majka vidi i prepoznaje.
  • Pravo na potrebu i međuzavisnost – osećaj da možemo verovati i drugima, da su naše potrebe prepoznate i zadovoljene, osećaj da imamo podršku i utehu.
  • Pravo na podršku i autonomiju – osećaj da smo primili potrebnu podršku bez dodatnih zahteva i očekivanja, da smo zaštićeni kada se plašimo, da drugi žele da nas čuju, da možemo da učimo i razvijamo se u svom ritmu bez pritiska.
  • Pravo na slobodu i kreativnost – osećaj da smo podržani da postavimo granicu i kažemo „NE“, da slobodno istražujemo svet bez osećaja gušenja i prezaštićenosti.

Načini na koje sebe možemo podržati u odnosu na ove razvojne teme su:

  • Otvoriti se da primimo utešan dodir, zagrljaj, kontakt očima. Praktikovanje vežbi koje pojačavaju osećaj prisutnosti u svom telu. Povezivanje sa zemljom.
  • Otvoriti se da zatražimo podršku, da se povežemo sa drugima. Dati sebi dozvolu da primimo ljubav i podršku drugih. Dati sebi dozvolu da osetimo i izrazimo svoju tugu.
  • Otvoriti se da prihvatimo svoju ranjivost, da tražimo i prihvatimo podršku. Dati sebi dozvolu da prihvatimo svoja ograničenja i neuspehe. Osloboditi se potrebe da svojim postupcima zadivimo druge.
  • Otvoriti se da glasno izrazimo svoja osećanja. Dati sebi slobodu da potvrdimo svoje granice, da odvojimo svoje iskustvo od tuđeg. Dati sebi dozvolu da otpustimo sram i krivicu jer nam više nisu potrebni. Dati sebi priliku da izrazimo svoju kreativnost i podelimo je sa drugima.

Ovaj rad nije jednostavan. Zahtevan je i dubok.

Ali isto tako i trasformativan, isceljujući.

Osnažujući sebe, osnažićete svoje dete i svoju porordicu.

Zato kada se potreba za kontrolom pokrene, zapitajte se:

Šta biram u ovom trenutku? Strah ili ljubav?