Izrada natalne karte deteta - da ili ne?

U praksi se često srećem sa pitanjem: “Da li je u redu raditi natalnu kartu deteta, posebno dok je beba mala?”

Odgovor je i da i ne, zavisi od namere, odnosno iz kog dela vas dolazi to pitanje.

Da, ukoliko želite da:

  • upoznate dete i njegove potencijale

  • napravite podsticajno okruženje za njegov rast i razvoj

  • razumete dinamiku koja se aktivira između vas.

Ne, ukoliko želite da:

  • saznate njegovu sudbinu

  • unapred definišete njegova interesovanja

  • unapred odredite smer njegovog života (školu u koju će ići, tip partnera koji će imati, posao koji će raditi i slično…).

Ono što čini razliku jeste motivacija – da li ste podstaknuti strahom ili ljubavlju?

Kada ste motivisani strahom onda se javlja pojačana želja ze kontrolom života i životnih okolnosti, javlja se potreba da prezaštitite i sebe i dete, da “obezbedite” njegovu budućnost tako što ćete unapred znati sve događaje i korake koje treba preduzeti.

Dok, kada ste motivisani ljubavlju onda želite da razumete to biće ispred sebe, želite da shvatite zbog čega donosi izbore kakve donosi, vođeni ste znatiželjom i želite da čujete kako svet izgleda iz njegove perspektive – zašto doživljava stvari na određen način? Želite da ga osnažite i da mu pomognete da izraste u snažnu, zdravu osobu koja može da se osloni na sebe i koja svesno gradi svoj život.

Svako od nas , roditelja je podstaknut i jednim i drugim… samo pitanje je čega ima više: straha ili ljubavi?

Ako preovladava strah onda ni jedno vreme nije dobro vreme za to. 

A ako preovladava ljubav, onda je svako vreme dobro vreme za izradu natalne karte, čak i prvi dan rođenja deteta.